Суровакар  от  групата  на  село  Лесковец

Суровакар от групата на село Лесковец 

Научната конференция „МАСКИ И КУЛТУРА“ е организирана от Регионалния исторически музей – Перник и Община – Перник.
Научен ръководител на конференцията е проф. д-р Иван Маразов, водещ заседанията –доц. д-р Николай Ненов, директор на РИМ – Русе.
В традиционния форум на учените в рамките на Международния фестивал на маскарадните игри в Перник „Сурва 2015 “ участват 31 етнолози и фолклористи от различни музеи в страната, от Института за фолклор и етнография към БАН, Института по балканистика с Център по тракология към БАН, СУ” Св. Кл. Охридски” НБУ,Шуменски университет „ Епископ константин Преславски”, както и гости от Република Сърбия. Чуждестранните участници в конференцията са д-р Лидия Делич от Института за литература и изкуство в гр.Белград и Весна Марянович от Етнографския музей в гр.Белград.
Темите на форума са доста разнообразни. Ще бъде разгледано развитието на маскарадните традиции на Балканите от най-древни времена до нашето съвремие. Проф. д-р Иван Маразов ще говори за празниците, посветени на Залмоксис в Древна Тракия. Д-р Валерия Фол ще засегне темата за връзката на феномена на маската с представите за отвъдния свят. Ангелина Илиева от Института за етнология и фолклор ще определи мястото на карнавала в съвременната култура. Проф. д-р Георг Краев ще разглежда проблема за взаимовръзката между културата на маската и маската на културата. Д-р Силва Налбантян-Хачерян, от Министерството на културата, ще представи фестивала като форма на учене през целия живот.
Сръбски и български етнолози ще говорят за обредния маскарад и карнавални традиции и при други европейски народи – сърби, унгарци, белгийци.
_MG_1658Музейните специалисти от Варна, Видин, София, Благоевград, Кюстендил, Габрово, Перник ще разглеждат широк спектър от въпроси, свързани с маскирането не само като част от зимни календарни празници в отделни региони в Западна и Източна България, но и като част от сватбената обредност и като своеобразен Хелуин, в Пернишко например. Материалите, представени в докладите, са събирани по време на теренни проучвания от преки участници в ритуалите с маскирането и от майсторите на маските.
Конференцията започва в 9.30 часа. Официалното откриване на форума е с поздравление на кмета на Община Перник инж. Иван Иванов.
Конференцията е отворена за всички, които се интересуват от проблематиката, желаят да чуят докладите и да участват в дискусиите.

Конференцията  ще  се  проведе  в  общинският  дворец  на  културата  в    Конферентната  зала  в  петък  30  януари  от  9,00  до  17, 00  часа.

Сн. Андрей  Боянов

No comments yet... Be the first to leave a reply!