SUBS_2015_1 На 27 февруари 2015 година в Община Перник се проведе заседание на Комисията по чл.23 от ЗНЧ. След проведено обсъждане комисията прие разпределението на субсидията за читалищна дейност на базата на действащия към момента в общината механизъм за разпределение на субсидията. Въз основа на Указанията на МК комисията обсъди и прие предложението на работната група, сформирана със заповед на кмета на Община Перник, за осъвременяване на Механизма.

No comments yet... Be the first to leave a reply!