На  основание  проект  “ Нови  възможности  за  грижа“  на  Агенцията  за  социално  подпомагане  направи  следното  съобщение :

994621_686468101364577_1379541243_nОБЩИНА ТРЪН ПАРТНЬОР ПО ПРОЕКТ „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА” ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА”РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”2014-2020Г. СЪОБЩАВА, НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, ЧЕ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ КАНДИДАТИ-ПОТРЕБИТЕЛИ И КАНДИДАТИ ЗА ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ, ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ”:

ПЪРВИ ЕТАП – ОТ 27.03.2015Г. ДО 09.04.2015Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО

КАНДИДАТИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА”ЛИЧЕН АСИСТЕНТ” /Т.Е КАНДИДАТ ПОТРЕБИТЕЛИ/ СА:

- ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ С ОГРАНИЧЕНИЯ ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА САМООБСЛУЖВАНЕ;

- ХОРА НАД 65Г. С ОГРАНИЧЕНИЯ ИЛИ В НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА САМООБСЛУЖВАНЕ;

- САМОТНО ЖИВЕЕЩИ ТЕЖКО БОЛНИ ЛИЦА;

- СЕМЕЙСТВА НА ДЕЦА, С УВРЕЖДАНИЯ.

No comments yet... Be the first to leave a reply!