IMG_20150428_113239Инвестицията е на стойност 8 306 000 лв. и е реализирана по Програмата за развитие на селските райони. Европейското финансиране е на стойност 4 млн. лв. Годишният капацитет на предприятието е 4620 тона зеленчуци. То ще осигури нови работни места в област Перник – на 100 души в производството и на над 300 – в подготовката и доставката на суровината.

Продуктите са в суров вид, с напълно съхранени витаминозни и хранително-вкусови качества. От отпадъците се добива биогаз. Предприятието има инсталация за анаеробно разграждане на биологични отпадъци, пречиствателна станция за промишлени и битово-фекални и отпадъчни води, фотоволтаична инсталация за производство на електроенергия за собствени нужди. Предприятието ще изкупува зеленчуци от Самоков до Петрич и ще създаде нови възможности за производителите.

В община Радомир не е правена инвестиция в такъв размер от 80-те години на миналия век. С откриването на подобни предприятия ще се подпомогне развитието на хранително-вкусовата промишленост в област Перник и ще се подобри икономическото й състояние.

Предприятието ще  се  управлява  от  жена  - това  е  собственичката  Ася Милева.

No comments yet... Be the first to leave a reply!