item_povertyОколо 3 милиона българи живеят със средства до размера на минималната работна заплата, която е 360 лева. Над 50% от домакинствата живеят с 64% от необходимите средства за издръжка на живота. Това съобщи Виолета Иванова от Института за социални и синдикални изследвания към КНСБ пред БНР.

Според първото тримесечно изследване за 2015 година средните стойности на необходимата издръжка на живот се запазва на същите нива спрямо миналата година.

„Според първото тримесечно изследване за 2015-а година средните стойности на необходимата издръжка на живот се запазва на същите нива спрямо миналата година. Има леки колебания, но те основно се дължат на сезонния характер на пресните зеленчуци и плодове. Последните месеци поскъпнаха зеленчуците и през празничните дни отново ще купуваме пресни зеленчуци на значително по-високи цени спрямо миналата година“, каза Иванова.

При нехранителните стоки все още се запазва низходящата тенденция и това основно се дължи на международните цени на петрола в края на 2014-а и началото на 2015-а година, които доведоха до по-ниски средни цени в транспортния сектор и логистиката, добави тя.

Иванова посочи, че спрямо първото тримесечие на миналата година има задържане на нивата на издръжката на живот. Наблюдава се и увеличаване на броя на хората, които живеят под прага необходим за издръжка, заяви тя. Издръжката на живот за първото тримесечие на 2015 година отнасяме към данните за четвъртото тримесечие на 2014 година и получаваме лек ръст на хората, които се издържат над издръжката на живота.

Това от една страна може да бъде положителна индикация, но доколко този процес има конюнктурен характер или се обяснява от нарастването на доходите в края на годината в резултат на допълнителните плащания може да се анализира със следващите периодични изследвания./economic.bg/

No comments yet... Be the first to leave a reply!