IMG_20150428_101515С Национална конференция на тема: “Местни планове за превенция и ограничаване на младежката безработица, приключи работата по проект, финансиран от Европейската комисия по Програма „Учене през целия живот“.

За реализацията на проекта Областна администрация Перник си партнираше с Институтът за следдипломна квалификация – отделение при УНСС, Институтът за подготовка на служители в международни организации, Конфедерацията на труда „Подкрепа“ и Регионален инспекторат по образованието – Благоевград. Основната цел на проекта бе създаване на комплексен инструментариум от методологии и матрици, които да позволят на българските общини и областни администрации самостоятелно да разработят свои местни планове за превенция и ограничаване на младежката безработица.

По време на проекта бяха осъществени множество практически семинарни обучения на представители на общинските и областните администрации от шестте района на икономическо планиране у нас. Обученията подкрепиха изграждането на капацитет за администрацията да разработва самостоятелно местни стратегически документи, предоставяйки с подходящ инструментариум. Продукт на проекта са изготвените пет областни плана за превенция и ограничаване на младежката безработица.

11180149_880745038635010_183942618_nНа конференцията бяха представени разработените от екипа на проекта методологии и матрици и изготвените областни планове.

Събитието постигна целта си за поставяне началото на широкомащабна обществена дискусия за необходимостта от разработването на специализирани местни стратегически документи, поставящи проблема с младежката безработица на общинско и областно ниво във фокуса на управлението и създаващи възможности за неговото управление.

No comments yet... Be the first to leave a reply!