IMG_20150429_134103Дискусия на тема „Подготовка на висококвалифицирани кадри с изградени трудови навици, необходими за пазара на труда” се проведе в Перник .

На срещата в сградата на Професионална гимназия по техника и строителство „Арх. Йордан Миланов” бе широко обсъждана практическата възможност за свързването на професионалното средно и висше образование с реалния бизнес. Дискутирани бяха конкретни начини за обединение на нуждите на работодателите от квалифицирана работна ръка, пряко с ректорите на университетите и с директорите на професионалните училища, които произвеждат кадри, нуждаещи се от практически умения в реална работна среда.

Председателят на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов, изрази категоричното становище на бизнеса, че след като плаща данъците си, иска отлично подготвени кадри с практически умения, в които да не влага допълнителни средства, а директно да започват работа.

Областният управител на Перник Ирена Соколова посочи, че учениците излизат от професионалните гимназии с процент усвоеност на учебния материал и абсолютна необходимост от допълнително обучение, стаж в производствена среда и усвояване на конкретни умения.

С над 60 000 са намалели учениците в професионалните гимназии за последните 10 години, съобщи Самуил Шейнин – почетен председател на Съюза на работодателите в системата на народната просвета. По думите му в учебната 2004-2005г. в България са функционирали 447 професионални гимназии, в които са учели 186 169 души. През 2014г.-2015г. професионалните гимназии са 384, а учещите в тях ученици 125 613. Спадът се дължи на ниския естествен прираст, емиграцията, липсата на мотивация на учениците да изберат професионалните гимназии, както и отпадане на някои ученици.

В края на проведената дискусия бе приета националната програма за финансово обезпечаване, участието на фирми заявили нужда от квалифициран персонал, в извършване на ремонтни дейности в училищата през месеците декември, януари и февруари. 50% от възнаграждението на работниците ще се заплаща от програмата, с което ще се подпомогне строителните фирми да запазят работни места през зимния сезон.

На събитието присъстваха още заместник-министър Ваня Кастрева, директорът на Българска стопанска камара, Красимир Вълчев – главен секретар на МОН, заместник-кмета по образованието Румяна Гьорева, декани на факултети, директори на професионални гимназии от страната, Македония и Сърбия, представители на КРИБ и КСБ /Камара на строителите в България/, както и представители на фирми „С.У.П. България”, „Димел” и „Мелбон” АД.

No comments yet... Be the first to leave a reply!