oblast-pk-2На 28.04.2014г., от 14.00ч., в Заседателната зала на Областна администрация – Перник  се проведе регионална среща, на която бяха обсъдени актуални проблеми на строителните фирми в областта и търсене на потенциални възможности за решението им с представители на ВиК, ЧЕЗ, НАП, РДНСК, ДАИ, ОУ ПБЗН, ОД на МВР, Инспекцията по труда в Перник. Инициативата бе на областния управител в партньорство с Камарата на строителите в България – областното представителство в Перник.

No comments yet... Be the first to leave a reply!