IMG_0311Toзи  сервиз  изпълнява  изискванията  за квалифициран   качествен  ремонт  на  пътни  превозни  средства.  Това  се  гарантира  чрез регулярните  одити  за  Качеството и  мерките  за  по  нататъшното  развитие  на  съгласно    стандартите  на  Robert  Bosch  Kaрлслуе  Германия.

Сервиза  се  обслужва  от  5  квалифицирани  специалисти,  а  по  време  на  активният  почивен  сезон,  работата  и  клиентите  са  много.

С  качеството  си  на  работа  автосервиз  “Булмотор“  си IMG_0314 завоюва  лидерско  място  в  бранша.  Това  го  определят  не  друг,  а  клиентите  на  сервиза.

Сервиза  се  намира  в  Перник  на  улица  Юри  Гагарин 2,  а на  тел. о76  640 000  желаешите  може  да  си  уредят  ден  и  час  за  диагностика  с  дежурният  технически  ръководител.

No comments yet... Be the first to leave a reply!