IMG_4862Проектът на бюджета за 2016 г. е с обща рамка 11 020 668 лв., от които делегираните от държавата дейности са в размер на 6 286 300 лв., а за местните дейности са 4 734 368 лв. За сравнение общият размер на приходите през 2015 г. е 11 111 683 лв. 

Проектът за Бюджет 2016 бе представен на публично обсъждане в МКИЦ „Европа“ от кмета на община Радомир Пламен Алексиев. Планираният размер на приходите за 2016 г. е 11 020 668 лв., от които делегираните от държавата дейности са в размер на 6 286 300 лв., а за местните дейности са 4 734 368 лв. „Нашата цел е общината да е финансово стабилна.“ каза Алексиев.

Планираните данъчни приходи през идната година са 1 045 500 лв., а неданъчните приходи са 1 992 000 лв. От централния бюджет ще постъпят 6 246 300 лв. – допълваща субсидия, 1 149 600 лв. – изравнителна субсидия и 680 900 лв. – целеви субсидии за капиталови разходи. Предоставената временна финансова помощ е 127 900 лв., а от временни безлихвениЗАЕМИмежду бюджетни и извънбюджетни сметки ще постъпят 121 000 лв. В бюджета са предвидени и разходите за погашения по дългосрочни заеми от банки в страната - 220 000 лв. и разходи за друго финансиране в размер на 122 532 лв.

Финансите, предвидени за образование през 2016 г са 4 076 700 лв., а за здравеопазване – 149 100 лв. Сумата, предвидена за жилищно строителство и благоустройство е 2 135 068 лв. Парите, предвидени за култура и религиозни дейности са 466 600 лв., а за социално подпомагане и грижи -1 749 500 лв.  През идната година за ремонт на общински пътища са планирани 395 900 лв.

Приоритетите в Бюджет 2016 на община Радомир са подобряване на инфраструктурата на града и социалните дейности. Общината има за цел да продължи успешното усвояване на средства от европейските фондове, чрез реализиране на договорените проекти и разработване на нови.

No comments yet... Be the first to leave a reply!