Сн. Бисер  Боянов

Сн. Бисер Боянов

Празничната  програма  ще  започне  с  награждаването  на  участници  в  Националният  литературен  конкурс  за  презентация.  Събитието  ще  се  състои  в  кабинет  404  от  13, 00  часа  на  01. 12. 2015 г.  в  ТПГ  “Н. Й. Вапцаров“

Откриване  на  изложбата  на  тема  “Историята  на  училището  през  фотообектива“  е  предвидено  за  02. 12. 2015 г. от  13, 00 часа  в  МЕ „Войнишко  въстание“.

Пак  на  02.12. 2015 г. , но  от  13, 30  часа  в  кабинет  304  на  юбилейната  гимназия  ще  бъде  открита   Училищна  музейна  етнографска  сбирка.

На  04. 12.  от  13, 00  часа  във  физкултурният  салон  на  техническата  професионална  гимназия  ще  се  проведе  награждаване  от  училищни  турнири.

Тържественото  честване  ще  бъде  от  11, 00  часа  на  07.12 .  (понеделник)  в  салона  на  НЧ „Напредък 1895″.

Афиш

афиш (1) 

Кратка  история

През 1923 година Кюстендилската окръжна  постоянна   комисия   започва   строеж   на   двуетажна  сграда  в  гр.  Радомир  за  второ първоначално училище.

Сградата е завършена през 1925 година.

Радомирското общинско управление замолва Министерството на търговията, промишлеността и труда да открие специално училище в гр. Радомир. Министерството решава да открие през 1925–26 година Държавно практическо електротехническо училище.

През септември-октомври 1925 година се записват първите 90 ученика. На 14 октомври 1925 година встъпват в длъжност: Инженер Деньо Неделчев Азманов, Машинен инженер Михаил Невейнов, Машинен техник Станко Стоянов, Машинен техник Васил Пеев, Електроинженер Марин Георгиев.

инж. Деньо Неделчев – първия директор

На 21 октомври 1925 година /сряда/, с молебен, в гр. Радомир е открито Държавно практическо електротехническо училище. С тригодишен курс на обучение над основно образование. За директор е назначен Деньо Неделчев Азманов.

На 22 октомври е първият учебен ден. Учениците са разделени в две паралелки по 45 ученика. Водят се само теоритични занятия, а чиновете са взети от други училища за временно ползване.

През март 1926  година са доставени и първите инструменти и започват практически занятия по шлосерство и стругарство. Получени са и първите електрически машини и апарати от фирма „Симона”. По проект на инж. Марин Попов са монтирани огнища в новопостроената ковачница и през учебната 1927-28 година се водят практически занятия по шлосерство, стругарство, дърводелство, ковачество и леярство. Със Заповед №2354 от 05 септември 1931 година при училището се открива среден отдел с петгодишен курс на обучение с приемен изпит. Приети са 82 ученика, разпределени в две паралелки. На 25 януари 1932 година се открива кино.

Със Заповед №1485 от 10 юни 1938 година се отменя Заповед № 139 от 04 септември 1934 година и Министерството на търговията, промишлеността и труда нарежда Държавното практическо електротехническо училище да стане Средно електротехническо с петгодишен срок на обучение по специалността „Електротехника на силните токове”.  За периода декември 1943  –  януари 1945 година  учебните занятия са прекъснати поради настаняване на немски летци, а по-късно на съветски военни части в сградата на училището. Учебните занятия са подновени на 1.III.1945 година и се водят в Основно училище „Арх. Зиновий”. През 1951 година със Заповед №3592 на МНП,  училището се преименува в „ТЕХНИКУМ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА”, а наименованието „клас” се заменя с „курс”.

С писмо №9371 от 23 ноември 1951 година  Президиумът на Народното събрание дава съгласието си ТЕХНИКУМЪТ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА в гр. Радомир да се именува  „НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ”.  В периода 1979-80 година ТЕХНИКУМЪТ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА е преименован в ТЕХНИКУМ ПО ЕНЕРГЕТИКА. През учебната 1994–95 година са записани 395 ученика, разпределени в 21 паралелки, от които: 5 паралелки с тригодишен курс на обучение, 12 паралелки с четиригодишен курс на обучение и 4 паралелки с петгодишен курс на обучение./tpg-radomir.coм/

 

No comments yet... Be the first to leave a reply!