Сн.  Бисер   Боянов

Сн. Бисер Боянов

На последното си заседание за 2015 година радомирските съветници гласуваха такса битови отпадъци за 2016 година. Промилите остават същите, както миналата година. 

Необходимите средства за поддържане на чистотата на територията на община Радомир за 2016 година са 1 349 667 лв. без ДДС или 1 592 000 лв. с ДДС. От тях за сметосъбиране, транспортиране и третиране са необходими 950 000 лв. без ДДС, за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депото за битови отпадъци са нужни 230 000 лв. без ДДС, а за зимно и лятно почистване на уличните платна, площади, алеи, паркове и др. са необходими 169 500 лв. Кметът на общината Пламен Алексиев поясни, че в момента, в който Депото за отпадъци в Перник получи Акт 16, радомирското сметище ще бъде затворено. Това увеличава маршрута за извозване на сметта с 56 км., но от общината увериха, че има средства за компенсиране на поскъпването. Ще се възобнови и работата по общинско депо за отпадъци. Проектът бе подготвен преди няколко години и предвижда битови и хранителни отпадъци да се обработват на място.

На сесията съветниците приеха още План за работата си през идната 2016 г., Актуализация на поименния списък за капиталови разходи и участие на община Радомир в проектно предложение „Бъди ми гост“ по Програмата за трансгранично сътрудничество България-Сърбия.

 

No comments yet... Be the first to leave a reply!