imageОт месец април гражданите, ползващи административни услуги в Областна администрация Перник , ще могат да заплащат дължимите такси на място.

Плащането ще се извършва чрез ПОС терминал.

Устройството е предназначено за безкасови плащания, извършвани с банкови дебитни или кредитни карти. Лицата, използващи устройството, не дължат допълнителни такси или комисионни.

С въвеждането на плащанията с ПОС терминал, Облатна админстрация Перник се стреми да улесни максимално потребителите на предлаганите услуги, предлагайки им съвременни методи на обслужване.

No comments yet... Be the first to leave a reply!