Вестник-ПерникВ навечерието на Великден излезе първият брой на вестник „Перник“. Изданието е на Общината. Ще излиза всеки месец и ще отразява събития и факти от живота на града и неговите хора. На осемте страници ще има информация за местната власт, предстоящите проекти, важните решения на общинските съветници, културните събития, успехите в училище и спорта. Предвижда се страница за историята на Перник и видните перничани.
Вестникът ще се разпространява в кметствата, читалищата, клубовете  на пенсионерите и други публични места безплатно.
Целта е информацията за случващото се в града и общината да достигне до повече хора и те да дават своите мнения и предложения, да споделят проблемите си.
Задачата е да достигне и до тези, които не ползват интернет и не четат новинарските сайтове за района, не гледат местната телевизия „Кракра“. Надяваме се вестник „Перник“ да достигне до максимален брой читатели и да отговори на желанието на общинската управа за повече откритост и
прозрачност в управлението.

No comments yet... Be the first to leave a reply!