На 24 юни 2014 г. от 10.00 ч. в местността „Ладовица“ – зад Хипермаркет Кауфланд – ще се проведе ІІІ-ти Регионален фестивал на любителското творчество на възрастните хора към читалища и пенсионерски клубове от Югозападна България. Фестивалът се организира от НЧ „Искра – 1960 г.“ с финансовата подкрепа на Община Перник и на Кметство „Изток“ и е с конкурсен характер. Целта на фестивала е представянето на богатия опит на възрастните хора в областта на народните обичаи, словесния, песенен, инструментален и танцов фолклор и съхраняване на националното ни културно богатство в неговото многообразие.

            ЦЕЛИ:

-Да работим за съхраняване на националното ни  богатство в неговото многообразие от културни ценности – народни обичаи, словесен, песенен, инструментален и танцов фолклор.

-Да се представи богатия опит на възрастните хора при изпълнение на песенния, инструментален, танцов и словесен фолклор, както и на народни обичаи.

ИЗИСКВАНИЯ:

Право на участие имат само възрастни хора. Деца и младежи не се допускат.

Пътните разходи са за сметка на участниците.

Всяка група да представи в деня на фестивала подпечатан списък на участниците.

Р Е Г Л А М Е Н Т

Участниците във фестивала – индивидуални изпълнители и групи – ще се състезават в  2 категории:

- за традиционен фолклор

- за обработен фолклор

ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ИЗЯВИТЕ: /ЗА ДВЕТЕ КАТЕГОРИИ/

КОЛЕКТИВНИ:

- Групи за народни обичаи                                                                                   до 10 мин.

- Певчески групи /хорове, тройки, шесторки/                                                      до   6 мин.

/две песни – по 2 куплета/

- Танцови групи – три танца                                                                                      до   9 мин.

- Инструментални групи                                                                                 до   6 мин.

/две изпълнения – бързо и бавно/

ИНДИВИДУАЛНИ:

Певци /със или без музикален съпровод/                                                             до   6 мин.

/две песни – по 2 куплета/

Инструменталисти                                                                                                 до   6 мин.

/две изпълнения – бързо и бавно/

Словесен фолклор /разказвачи, хумор/                                                                 до   5 мин.

НАГРАДИ:

- Награда на Областен управител на Област Перник

- Награда на Кмета на Община Перник

- Награда на Кмета на Кметство „Изток“- домакин на фестивала

- Грамоти за всички участници – групи и индивидуални изпълнители

- Дипломи и купи за класираните на І-во, ІІ-ро и ІІІ-то място груп

-Дипломи и медали за класираните на І-во, ІІ-ро и ІІІ-то място индивидуални изпълнители.

- Дипломи за пощрение

- Диплом за най-възрастен участник във фестивала

Срок за подаване на зявките -  до 10.06.2014 г.

АДРЕС: 2304, Гр. Перник-4, ул. „Благой Гебрев „ № 12

за  НЧ“Искра-1960г.

или на e-mail: iskra_1960_pernik@abv.bg

За контакти и справки: 0885 625994 – Иванка Илиева

Информация за графика за участие – след 20.06.2014 г.

No comments yet... Be the first to leave a reply!