Община  Радомир  Сн. Бисер  Боянов

Община Радомир
Сн. Бисер Боянов

Документът ще бъде изпратено до централата на SOS – детски селища в Австрия. Според общинските съветници съществуващият договор не позволява да се променя предназначението на социалното заведение.

Приетата днес декларация е провокирана от силното безпокойство на обществеността в село Дрен след решенето на сдружение „SOS детски селища-България“ да премести приемните семейства в София и Перник до края на 2015 година. Местното население настоява децата да останат в селото и да продължат да оживяват улиците му, училището, читалището. SOS селището в село Дрен функционира вече 17 години. В момента в него живеят 60 деца в 13 приемни семейства. Базата в Дрен разполага с 13 фамилни къщи, допълнителни сгради, собственводоизточник, пречиствателна станция, многофункционална зала. В нея работят педагози, психолози и помощен персонал. Теренът от 28 дка е държавна и общинска земя, сградите са собственост на “ SOS -Детски селища“/predavatel.com/

No comments yet... Be the first to leave a reply!