Сн. Бисер   Боянов

Сн. Бисер Боянов

Въпреки   предупрежденията  на   синоптиците  и  прогнозите   за  времето,  както  и  новите  изисквания  на  контролните  органи  по  пътищата  днес  се  оказа,   че   много  от   автомобилите   са  с износени   гуми,    стари   акумулатори,  както  и  ред  други   неща,  които  вгорчиха   емоциите  на  не  малка   част  от   водачите  на  моторни  превозни   средства.  От   пътна  полиция  съобщиха   за  множество  пътни  инциденти,  вследствие  обилният  снеговалеж.  както  и  други  вече  изброени  причини. Почистващите   фирми   не   смогваха   да   почистят  навсякъде,  защото   обилният  снеговалеж   отново  и  отново  навяваше  след  почистването.  На  някои  места  даже  не  бе  почистено,   защото  екипната  техника    е  била   съсредоточена напо-важните  и  по-натоварени  пътни   артерии.   Вече   обилният  снеговалеж  премина   като  вихър   за   едно   денонощие  и  на  места  успя   да  натрупа   до  над   20  сантиметра   сняг.   Този   първи  сняг   ще  трябва   да  бъде   като  сигнал  за  това,  че  зимата  е  вече  дошла.  Има   какво  да   се  желае,  както  от   водачите  на  МПС ,  така  и  от  фирмите  и  организациите,  които   се  грижат  за  почистване  пътищата  по  които  безпроблемно  да  се  преминава,  както  от  пешеходци  и  от автомобили.

No comments yet... Be the first to leave a reply!