Сн. bta.bg, m.dir.bg

Сн. bta.bg, m.dir.bg

В навечерието на новата 2017 г. началникът на отбраната генерал Константин Попов отправи поздравление към личния състав на Въоръжените сили на Република България. В него се казва:

Уважаеми господа генерали, адмирали,

офицери, сержанти и войници,

Уважаеми госпожи и господа,

От името на военното ръководство на Министерството на отбраната и лично от мое име бих искал Ви благодаря за положените усилия и усърдие в успешното изпълнение на поставените високоотговорни задачи през изминаващата 2016 година. Изразявам своята признателност за проявения висок професионализъм и Вашия принос към утвърждаване авторитета на Въоръжените сили на Република България.
Благодаря на Вас – хората с униформи, за Вашата себеотдаденост, за адекватната и своевременна реакция в подкрепа на обществото, за постигането на усещане за сигурност и защита. Хората имат нужда от Българската армия – силна, способна и единна, точно те ни дават увереността, че трябва да вървим напред.
Благодаря на военнослужещите, които от пролетта на тази година се включват в огромната задача за охрана на нашата граница. На тези, които през 2016 година бяха активна част от спасителни операции на територията на цялата страна. Защото именно Вие доказвате, че когато обществото има нужда от нас – ние винаги сме в негова помощ и услуга.
Благодаря на военнослужещите в Афганистан, Босна и Херцеговина, Косово и Мали, които на хиляди километри от дома и в рискова среда показват, че българският воин може да служи гордо на Родината и да бъде част от международната общност, която се грижи за мира.
От началото на тази година множество задачи бяха реализирани в изпълнение на поставените основни приоритети – грижа за хората, модернизация и интеграция. Най-значимият факт е, че успяхме да обърнем тенденцията и да й зададем нова посока – към успех и градеж.
За да се осъществят цялостно начертаните цели, за да бъде изградена нова българска армия, за да бъде ползотворна и следващата година – България разчита на Вашия професионализъм, висок дух и родолюбие!

Нека Новата 2017 година бъде светла, мирна и успешна, да носи оптимизъм и вяра!

Генерал Константин Попов, Началник на отбраната на Република България./komandos.start.bg/

No comments yet... Be the first to leave a reply!