Сн. focus-news.net

Сн. focus-news.net

Индексът на цените на производител в селското стопанство за четвъртото тримесечие на 2016 г. намалява с 5.1% спрямо същото тримесечие на 2015 година, съобщават от Националния статистически институт. Индексът на цените на продукцията от растениевъдството се понижава с 4.2%, а на продукцията от животновъдството – с 11.2%. Спрямо предходната година цените на селскостопанската продукция отбелязват спад с 3.3%, като спадът в растениевъдството е с 2.6%, а в животновъдството – със 7.3%.
През четвъртото тримесечие на 2016 г. спрямо същото тримесечие на 2015 г. се наблюдава спад в цените на зърнените култури – с 4.0%, на техническите култури – с 3.7%, на зеленчуците – с 13.8%, и на плодовете – със 7.7%. По-високи са цените на фуражните култури – с 23.6%, и на картофите – с 4.5%. По-ниски са цените на меката пшеница – със 7.3%, на ечемика – със 7.8%, на ориза – с 22.1%, на слънчогледа – с 8.8%, на рапицата – с 1.8%, на виненото грозде – с 6.2%, и на орехите – с 32.5%. Намаление се наблюдава и в цените на зелето – с 34.1%, на оранжерийните краставици – с 5.3%, на морковите – с 18.7%, на пипера – с 4.5%, и на зрелия кромид лук – с 21.2%. По-високи са цените на царевицата за зърно – с 1.9%, и на силажната царевица – със 70.4%.
Спрямо същото тримесечие на 2015 г. се наблюдава намаление в цените на живите животни – със 17.1%, и на животинските продукти – с 5.8%. Най-голямо е намалението в цените на домашните птици – с 35.6%, и едрия рогат добитък – с 16.7%. Увеличение се наблюдава в цените на свинете – с 11.1%, на овцете – с 4.3%, и на козите – с 14.3%. При животинските продукти най-голямо е намалението в цените на кокошите яйца за консумация – с 18.6%, на пчелния мед – с 11.5%, и на кравето мляко – с 5.4%. Цените на биволското, овчето и козето мляко отбелязват повишение – съответно с 6.5, 2.4 и 16.8%.
През четвъртото тримесечие на 2016 г. спрямо 2015 г. най-голямо намаление е отбелязано в индекса на цените на фуражните култури – с 22.6%, на зеленчуците – с 20.7%, и на плодовете – с 12.3%. Увеличение се наблюдава единствено в цените на техническите култури – с 2.0%. В животновъдството цените на живите животни намаляват с 11.0%, а на животинските продукти – с 4.0%.
През четвъртото тримесечие на 2016 г. спрямо 2015 г. по-ниски са цените на меката пшеница – със 7.4%, на ечемика – с 8.5%, на ориза – с 30.8%, на слънчогледа – с 2.6%, на оранжерийните домати и краставици – съответно с 12.9 и 11.7%, и на виненото грозде – с 8.7%. По-високи са цените на царевицата за зърно – с 1.9%, на ръжта – с 2.8%, и на крушите – с 5.2%.
В животновъдството през четвъртото тримесечие на 2016 г. спрямо 2015 г. увеличение се наблюдава в цената на овцете – с 4.8%, и на козите – с 9.7%. Цените на останалите категории животни се понижават, като най-голям спад е отчетен в цената на едрия рогат добитък – с 16.5%, и на домашните птици – с 16.0%. При животинските продукти най-голям спад се наблюдава в цените на кокошите яйца за консумация – с 13.6%, и на пчелния мед – с 12.4%. Увеличение е регистрирано в цената на козето мляко – с 14.4%, на биволското мляко – с 4.4%, и на овчето мляко – с 1.6%.

No comments yet... Be the first to leave a reply!