Сн.blog.apis.bg

Сн.blog.apis.bg

Очаква се днес Конституционният съд да обяви мотивите, с които единодушно отмени санкциите при негласуване на избори. Решението бе взето миналия четвъртък. С него се отменя целият текст на член 242 от Изборния кодекс, който е в сила от 25 май миналата година. Той гласи, че който не е гласувал без уважителна причина в два поредни избора от един и същи вид, се заличава от списъка за следващите избори. Формално задължителното гласуване остава, но няма да има никакви последици от неизпълнението му. Според много експерти това на практика означава отмяна на задължителното гласуване./tvevropa.com/

No comments yet... Be the first to leave a reply!