JIVA_GANEV_thumb642-660x330Има един технически термин, наречен необходимо условие. Т.е. без реформа в системата на правораздаване, без българските граждани да бъдат убедени, че от системата получават някаква справедливост и равенство пред закона, няма как да се премине към политика по доходите, например. Няма как да има равенство в доходите, без равенство пред закона. Няма как да има сериозни реформи в ключови системи, без да има реформа в съдебната система. Това е архиреформата в България. Без нея не е сигурно, че което и да е друго ще се получи бляскаво, но е сигурно, че ако тя не бъде направена, то не може да се случи.

Това категорично заяви икономистът Георги Ганев в предаването „Жива връзка“. Той коментира доклада „10 години България в Европейския съюз – ползи и предизвикателства“, изготвен от Центъра за либерални стратегии по поръчка на представителство на ЕК в България.

„В България сме такъв тип очевидно настроени хора, че само търсим черното и лошото, оставайки слепи за доброто, което се случва. Именно за това целта на нашия доклад е да раздразни леко този наш навик, като каже открито, че има изключително добри неща, случили се за България по време на последните 10 години, като ефекти на членството ни в ЕС. Остават и проблемите, които обаче се дължат на вътрешна наша неспособност да се възползваме от сериозните възможности, които ЕС дава“, обясни Ганев.

Той открои основните ползи за страната ни от членството в Европейския съюз.

„Главният макроикономически факт е, че настигането по стандарт на живот на България спрямо ЕС продължава, макар и с бавни темпове. Никой не може да отрече факта, че преди България да започне процеса по интеграция, т.е. преди 2000 г. България започна този век на 27% от средния жизнен стандарт на Европа, а сега е на 48%“, подчерта икономистът.

По думите му членството ни в ЕС успява да ни спаси от кризисния момент след фалита на Корпоративна търговска банка.

„Политическата част на нашия анализ показва, че битието на България като член на ЕС значително намалява турболенциите в политическата система и в управленската ни структура. Ние ги изживяваме като големи драми, но всъщност българската политическа система е безпрецедентно стабилна за години на демокрация“, изтъкна Ганев.

Според икономиста, категорично не сме се възползвали от всички възможности на членството.

„Една от основните причини леко да завиждаме на Румъния през последните години е, че това настигане, показване на жизнения стандарт е с по-бързи темпове. Но те и успяха съществено да коригират своята правораздавателна ситема, а от там има много икономически следствия – сигурност, страната е много по-привлекателна за бизнес. И това се вижда и от преките чужди инвестиции“, коментира Георги Ганев.

„От неизползваните възможности за България е активното участие и в самото подреждане на дневния ред в Европа, и в самото предложение за решаване на определени проблеми, където България е доста пасивен участник“, допълни той.

Ако България си оправи вътрешния двор – правораздателкната система и от там редица други реформи, може да стане много по-привлекателна за бизнес и да видим по-сериозен ръст в настигането по жизнен стандарт, заключи Ганев./bitelevision.com/

No comments yet... Be the first to leave a reply!