Резултат с изображение за региони в растеж

213 млн. лева, предназначени за енергийна ефективност в оперативната програма „Региони в Растеж“ ще бъдат прехвърлени за финансиране на проекти за изграждане на образователна инфраструктура. Решението е одобрено от Комитета за наблюдение на оперативната програма.

Срокът за договаряне на изменението с Европейската комисия е до края май 2017 година. Така предложената промяна ще отговори на големия интерес на общините към модернизацията на образователната инфраструктура: детски градини, училища и спортната база към тях. Представените и все още не получили финансиране проекти на 22 от най-големите градове на страната надхвърлят определения за тези дейности бюджет в сегашния вариант на Програмата, мотивират се от управляващото звено на оперативната програма. Недостигът на средства може да бъде компенсиран със свободния ресурс от приоритет „Енергийна ефективност“, тъй като броят на подадените проектни предложения с мерки за енергийна ефективност на публични сгради и многофамилни жилища е почти изчерпал броя на планираните в Инвестиционните програми на общините проекти. На 2 или 3 май ще бъде обявено набирането на проекти по процедура „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“. До август общините трябва да подадат проекти за поне 50% от определените им по процедурата бюджети, с които да реализират заложения комплекс от социални услуги за деца./tvevropa.com/

No comments yet... Be the first to leave a reply!