prosvetno-delo-logoПо повод честването през месец  юни 2017 година   160  години  просветно  дело  и  145  години  класно  училище;  кметът  на  Община  Радомир  г-н  Пламен  Алексиев  и  училищен  клуб  “Историк“  в  ТПГ  “Н.Й. Вапцаров“ – Радомир
Организират  събирането  на  предмети,  които  са  използвани  в  бита  на  българина  в  периода  от  Възраждането  до  70-те  години  на   20  век.
Предметите могат да бъдат от дърво, метал, керамика, стъкло, камък, пластмаса, тъкани.
Дарените от гражданите предмети, вещи, облекла, оръдия на труда, техника, технически приспособления
ще бъдат използвани за дообогатяване на създадената през 2015 година в ТПГ „Н. Й. Вапцаров“ – Радомир
училищна музейна етнографска сбирка.
Акциите по събиране и даряване на предметите ще се проведат от 1 юни до 30 юни 2017 год.
След приключване на кампанията събраните предмети ще бъдат подредени и изложени в музейна сбирка на ТПГ „Н. Й. Вапцаров“ – Радомир,
където всички жители и гости на града могат да ги разгледат.
На дарителите ще бъде издавана благодарствена грамота  от кмета на Община Радомир г-н Пламен Алексиев  за принос в опазването, съхраняването и популяризирането на българската национална култура и традиции.

No comments yet... Be the first to leave a reply!