IMG_6346На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА ,  днес   бе  свикано  заседание  на  Общински  съвет  Радомир

от 9.30 часа в Младежки културно информационен център “Европа” гр.Радомир при следния  дневен  ред:

I.1.Докладна записка, вх.№ С-107/16.05.2017 г., относно Информация за функционирането и развитието на културните институции в Община Радомир за 2016 г. Вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир

I.2.Докладна записка, вх.№ С-106/16.05.2017 г., относно Информация за състоянието на чистотата и хигиената в град Радомир и на населените места в общината. Вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир

I.3.Докладна записка, вх.№ С-116/18.05.2017 г., относно подаване на проектно предложение за финансиране от Национален доверителен еко фонд /НДЕФ/. Вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир

I.4. Докладна записка, вх.№ С-117/19.05.2017 г., относно освобождаване от длъжност и прекратяване на договора за управление на управителя на „Медицински център-Радомир“ЕООД град Радомир д-р Димитър Йорданов Николов и назначаване на ВрИД управител на дружеството до провеждане на конкурс. Вносител: Светослав Кирилов – председател на Общински съвет-Радомир

I.5.Докладна записка, вх.№ С-119/19.05.2017 г., относно даване на съгласие за извеждане от експлоатация и ликвидиране на язовир – публична   общинска собственост, изграден в поземлен имот № 000271 по КВС на землище с.Поцърненци, Община Радомир. Вносител: Пламен Алексиев-кмет на община Радомир

I.6.Докладна записка, вх.№ С-110/17.05.2017 г., относно продажба на общинска недвижима собственост – УПИ II-182 в кв.17 по плана на село Долни Раковец, Община Радомир. Вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир

I.7.Докладна записка, вх.№ С-111/17.05.2017 г., относно продажба на общинска недвижима собственост – УПИ I-182 в кв.17 по плана на село Долни Раковец, Община Радомир Вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир

I.8.Докладна записка, вх.№ С-112/17.05.2017 г., относно продажба на общинска недвижима собственост – поземлен имот с идентификатор 61577.501.135 в град Радомир. Вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир

I.9.Докладна записка, вх.№ С-113/17.05.2017 г., относно продажба на общинска недвижима собственост – УПИ XIX-общински в кв.16 по плана на село Дрен, Община Радомир. Вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир

I.10.Докладна записка, вх.№ С-114/17.05.2017 г., относно продажба на общинска недвижима собственост – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 61577.502.2773.1.52 в град Радомир. Вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир

I.11.Докладна записка, вх.№ С-97/10.05.2017 г., относно предоставяне на имоти, придобити от общината по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ по искане на ОСЗ- Радомир, на граждани – пасище, мера, находящи се в землището на село Дрен, м.“Бела вода“. Вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир

I.12.Докладна записка, вх.№ С-98/10.05.2017 г., относно предоставяне на имоти, придобити от общината по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ по искане на ОСЗ- Радомир, на граждани – нива, находяща се в землището на село Горна Диканя, м.“Вакарелец“. Вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир

I.13Докладна записка, вх.№ С-99/10.05.2017 г., относно предоставяне на имоти, придобити от общината по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ по искане на ОСЗ- Радомир, на граждани – ливади, находящи се в землището на село Гълъбник, м.“Доло“. Вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир

I.14.Докладна записка, вх.№ С-100/10.05.2017 г., относно предоставяне на имоти, придобити от общината по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ по искане на ОСЗ- Радомир, на граждани – ливади, находящи се в землището на село Чуковец, м.“Цоневица“. Вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир

I.15.Докладна записка, вх.№ С-101/10.05.2017 г., относно предоставяне на имоти, придобити от общината по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ по искане на ОСЗ- Радомир, на граждани – ливади, находящи се в землището на село Чуковец, м.“Цоневица“. Вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир

I.16.Докладна записка, вх.№ С-102/10.05.2017 г., относно предоставяне на имоти, придобити от общината по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ по искане на ОСЗ- Радомир, на граждани – зеленчукова градина, находяща се в землището на град Радомир, м.“Завоя“. Вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир

I.17.Докладна записка, вх.№ С-103/10.05.2017 г., относно предоставяне на имоти, придобити от общината по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ по искане на ОСЗ- Радомир, на граждани – ниви, находящи се в землището на село Радибош, м.“Стърчов чукар“. Вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир

I.18.Докладна записка, вх.№ С-104/10.05.2017 г., относно предоставяне на имоти, придобити от общината по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ по искане на ОСЗ- Радомир, на граждани – нива, находяща се в землището на село Друган, м.“Лъката“. Вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир

I.19.Докладна записка, вх.№ С-105/10.05.2017 г., относно предоставяне на имоти, придобити от общината по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ по искане на ОСЗ- Радомир, на граждани – ливади, находящи се в землището на село Долна Диканя, м.“При Мучанови“, м.“Мушата“,м.“Потоко“, м.“Матица“, м.“При улицата“, м.“Чуката“ Вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир

I.20.Докладна записка, вх.№ С-108/17.05.2017 г., относно отпускане на финансова помощ на Венцислав Николаев Ставрев от град Радомир. Вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир

I.21.Докладна записка, вх.№ С-109/17.05.2017 г., относно отпускане на финансова помощ на Кирил Тодоров Кунев от град Радомир. Вносител: Пламен Алексиев-кмет на Община Радомир

По  задълбочени  дебати  възникнаха  по  отношение  на  битовите  отпадъци.

Да бъде изградена сепарирща инсталация за битови отпадъци, иска кметът на Радомир Пламен Алексиев. Според Алексиев изграждането на регионалното депо на територията на Перник е връщане назад   Ако в Радомир се изгради сепарираща инсталация, която да компостира битовите отпадъци, за регионалното депо ще отива по-малък тонаж.

„Oбщинaтa гyби oт тpaнcпopтиpaнeтo нa oтпaдъцитe зa Peгиoнaлнoтo дeпo в Πepниĸ. Предстои и повишаване на такса битови отпадъци,  а парите ще  ще отиват в Перник“, каза пред съветниците Алексиев. Той допълни, че от следващата година таксата ще се начислява на  измерено количество.

Съветникът Красимир Борисов обаче изрази неодобрение от качеството на работа на фирмата.  По думите му пясъка от зимата още стои  по улиците, които не се мият, около контейнерите не се чисти, мръсни са и междублоковите пространства.

Кметът обясни, че се водят дела между фирмата и друга, участвала в обществената поръчка, като делата са на финална фаза във Върховния

административен съд. Проблем обаче според него са нерегламентираните сметища и то главно по селата. Над 50 акта били съставени на  граждани  за строителни материали извън дворовете, но нито един не бил платен.

Съветникът Владимир Тренев определи като порочно и неефективно поставянето на контейнери на улици  с къщи,  мнението му е, че трябват индивидуални съдове за смет, а не 2 контейнера на улица от 100 м.

No comments yet... Be the first to leave a reply!