Сн. Бисер  Боянов

Сн. Бисер Боянов

Общо 93% от гласувалите се противопоставиха на добива на злато на територията на общината, при близо 60% избирателна активност

С голяма избирателна активност и огромно мнозинство хората в Трън отхвърлиха „общинският съвет да одобрява устройствени планове, определящи територии за добив и обработка на метални полезни изкопаеми”.

Общо 93% от гласувалите се противопоставят на добива на злато на територията на общината, съобщиха от Общинската избирателна комисия.

Избирателната активност достигна 59,7%, при минимален праг, за да бъде признат референдумът за валиден, от 40%. До урните отидоха 2081 души, от които 1935 отхвърлиха златодобива.

Всички 21 избирателни секции започнаха и приключиха работата си навреме, а изборният процес премина без сигнали за нарушения.

Решението за референдума бе взето на заседание на Общински съвет – Трън, проведено на 21 април 2017 г., във връзка с предложението за инвестиционно намерение и предстоящата експлоатация на находищата на ценни метали в общината и вследствие на създаденото обществено напрежение по темата.

Въпросът, на който мнозинството от гласуващите отговориха положително, бе: „Против ли сте община Трън чрез общинския съвет да одобрява устройствени планове, определящи територии за добив и обработка на метални полезни изкопаеми?”

Резултатите от допитването могат да бъдат обжалвани от инициатора на референдума или от областния управител в срок от 7 дни след оповестяването им.

Референдумът се проведе след като Административният съд в Перник отхвърли жалбата на областния управител срещу решението на общинските съветници да се допитат за мнението на хората в общината.

Инвестиционното намерение за добив на злато в района беше заявено от „Евромакс сървисиз” ЕООД. През септември миналата година в Общинския съвет на Трън беше внесена подписка с 1300 подписа в подкрепа на инвестицията. След проверка на ГРАО обаче се оказа, че много от подписите не са валидни. А общинският съвет на Трън единодушно реши да проведе местен референдум за проблема. Инвеститорът обаче обжалва в съда решението.

„Евромакс сървисиз” обяви, че приема резултатите от местния референдум в Трън като очаквани на фона на масираната манипулативна кампания сред местното население. Според инвеститора обаче отклоняването от законово установената процедура за разглеждане на такива инвестиционни проекти е разочароващо за бизнес климата в страната.

Резултатите от референдума в Трън са разочароващи за бизнес климата, но очаквани на фона на манипулациите

„Евромакс Сървисиз“ ЕООД приема резултатите от местния референдум в Трън като очаквани на фона на масираната манипулативна кампания сред местното население. Отклоняването от законово установената процедура за разглеждане на такива инвестиционни проекти обаче е разочароващо за бизнес климата в страната.

Вместо в експертен и конструктивен диалог, се оказахме въвлечени в политическо-криминален сценарий, който е абсолютно несъвместим с ценностите на компанията и от който се дистанцираме изцяло. За да избегне напрежението, инвеститорът отказа да се включи в кампанията за референдума и направи съществена промяна в проекта си в отговор на обществените очаквания.

Въпреки това – при този резултат от референдума – както за нас, така и за жителите на Трън е важно да чуем произнасянето на съда по протеста на Прокуратурата срещу незаконосъобразността на решението на Общинския съвет в Трън за провеждане на референдума. Надяваме се скоро да има резултат и от разследванията по сигналите за рекет, отправяне на заплаха и палеж в информационния ни център в Трън.

No comments yet... Be the first to leave a reply!