Проф. Искра Баева, СУ „Св. Кл. Охридски”

Проф. Искра Баева, СУ „Св. Кл. Охридски”

„Медиите като обект и средство за натиск в Балканските страни” е темата  на първата национална конференция по медийна сигурност у нас, която  се проведе днес   в Нова конферентна зала на СУ „Свети Климент   Охридски”.  Организатори на събитието са Софийският университет,
Софийският форум за сигурност и Балканския институт за стратегически  прогнози и риск мениджмънт BISFRIM.

В  дневният  ред  се  включиха  лекторите  със  свой  теми,  както  следва:

Откриване  на  конференцията

Доц. Борислав Градинаров, BISFRIM, „Медийната сигурност – измерения, проекции и предизвикателства”

Първи  панел:  Медийната сигурност като аспект на националната сигурност

Модератор: Г-н Йордан Божилов, Софийски форум за сигурност

Дадена  бе  възможност  за  насочващи   базови  изказвания,  след  което  конференцията  продължи  с  лекторите:

Проф. Юрий Таркаланов, УНСС , „Медиите като източник на информация за сигурността“

Чл. кор. проф. Васил Проданов, БАН, „Идеологически апарати, медийна сигурност и кризата на глобалната неолиберална хегемония“

Доц. Константин Пудин, УНСС, „Управленски аспекти на медийната сигурност”

Борислав Ангелов, политолог, „Медии, сигурност и законодателство“

След  тези  лекции  отново  бе  дадена  възможност  за  дискусия, коментари, изказвания и въпроси.

Втората  част  на  конференцията,  след  обявената  почивка  се  включиха  следните  лектори:

Мехмед Юмер, ексгл. редактор на в. "Заман - България"

Мехмед Юмер, ексгл. редактор на в. „Заман -
България“

Втори  панел:   Медийната сигурност в Балканския геополитически пъзел .

Модератор: Гл. ас. Мариана Тодорова, Институт за изследване на обществата и знанието, БАН

След  лекцията  на  гл. ас. Мариана Тодорова  нямаше  желаещи  за  изказвания  и  въпроси.  Конференцията  продължи  с  лекторите:

Проф. Искра Баева, СУ „Св. Кл. Охридски”, „Медиите и проблемът за Русия на Балканите“

Мехмед Юмер, ексгл. редактор на в. „Заман – България“,

„Свободното слово в Турция като заплаха за авторитарната власт на Ердоган”

Владимир Береану, БНТ,

Владимир Береану, БНТ,

Посланик Боби Бобев, „Албанските медии в преходния период: възникване, функции, обвързаности, позиции по въпросите на сигурността“

Владимир Береану, БНТ, „Диалектическата синхронизация на Четвъртата власт с останалите три в условия на корупция и обща безотговорност на българското общество“

Иван Радев, Асоциацията на европейските журналисти – България, Отражение на медийната среда върху сигурността в България 10 години след присъединяването към ЕС

В  последвалите  изказвания  думата  бе  дадена  на  Бисер  Боянов  -  гл. редактор  на  новинарският  сайт  radomirdnes.com,  който  защити  пишещите  свой  колеги  и  по-специално  разследващите  журналисти,  като  обясни  какви  са  причините  за  обезкуражаването  на  разследващата  журналистика  и  помоли  участниците  в  конференцията  за  иницииране  на  законодателни  промени  с  оглед  професионалната  и  правна  защита  на  журналистите.  С  това  си  изказване  Бисер  Боянов  влезе  в  противоречие  с  лекцията  на  Владимир  Береану  от  БНТ,  дори  дискусията  помежду  им  продължи  и  след  края  на  конференцията  в  кулоарите  на  университета.

Автор  Наталия  Николова

 

No comments yet... Be the first to leave a reply!