Koroqd 3 (1)     Областният управител на Перник Ирена Соколова, областният управител на Кюстендил Виктор Янев и директорът на Югозападното държавно предприятие инж.Дамян Дамянов организираха работна среща относно здравословното състояние на горите. Намирайки се в разгара на лятото друга основна тема на срещата беше опасността от пожари. По изнесените данни, всички екипи на пожарна безопасност и защита на населението са в готовност за реакция при необходимост.
По време на срещата бяха представени данни за горите, засегнати от върхов корояд. В големи площи в двете области се извършва санитарна сеч заради заболяването. По време на дискусията, на която присъстваха представители на държавните горски стопанства в Брезник, Дупница, Земен, Кюстендил, Невестино, Радомир, Рилски манастир, Трън, „Витошко-Студена” и „Осогово”, както и областните служби по земеделие, бяха коментирани трудностите при предприемане на действия в частните и общински гори, където санитарната сеч следва да се извърши от собствениците. Според експертите в държавните гори са предприети навременни и адекватни мерки.
Решено беше в кратки срокове да се представи информация за съхнещите гори по землища, която да бъде предоставена на областните управители и публикувана на страниците на Областните дирекции Земеделие и ЮЗДП, като по този начин собствениците на гори ще получат актуална информация.
„Регистрирали сме проблема и ние сме хората, които трябва да реагираме. С общи усилия трябва да се преборим с него. Не трябва да пренебрегваме и липсата на информация, която да достига до хората. Трябва да се обединим и в оперативен срок да представим доклад пред Министерство на земеделието, храните и горите. Епидемичният проблем се разпростира, като най-засегнати са областите Перник, Кюстендил, Кърджали и Смолян. Наложително е инициирането на среща между присъстващите ведомства и министъра, за да бъде обсъдено детайлно предприемането на мерки”,  заяви Соколова.
„Ако не можем да премахнем напълно съхненето, то поне ние сме длъжни да го ограничим. Подкрепям инициативата на г-жа Соколова за провеждането на такава спешна среща с министъра, която ще очертае действията на всички ни”, каза Виктор Янев.
Югозападното държавно предприятие поема ангажимент да бъде активната страна, която да предложи изговянето на всички необходими документи и да извърши сечта на повредената дървесина като поеме разходите за това, каза директорът инж. Дамянов.

No comments yet... Be the first to leave a reply!