Сн. U.S. Embassy Sofia

Сн. U.S. Embassy Sofia

Участниците в лятната програма за работа и пътуване в САЩ могат да работят на две места по време на програмата, но съществуват няколко важни правила, които трябва да имате предвид.
Преди да започнете да търсите втора работа, трябва да разберете от Вашия спонсор какви са ограниченията за работа и кои са забраненитеработни места за участници в летните бригади. Преди да започнете работа, трябва да уведомите Вашия спонсор за избора на второ работно място и да получите одобрение от него.
Не трябва да забравяте, че основната Ви работа е Ваше главно задължение. Второто работно място не трябва да пречи на основната Ви работа, посочена във формуляр DS-2019, или да влияе на изпълнението на задълженията Ви и да води до отсъствия.

SWT: Important Information about Second Jobs

Summer Work & Travel participants may work a second job while they are in the United States, but there are some important rules you should be aware of.
Before you start looking for a second job you must verify job restrictions and prohibited placements with your sponsor. Once you’ve found a second job, you must report it to your sponsor and wait for approval before you start working. Remember, your primary job is your first responsibility. Your second job must not interfere with the job listed on your DS-2019 form and it must not impact your performance and attendance at your primary job.

U.S. Embassy Sofia

No comments yet... Be the first to leave a reply!