И отново заедно -20728363_1530731003664434_4726084275677185700_n, част от лятната програма за работа с деца с противообществени прояви, деца в риск и от социално слаби семейства, организирана от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Перник.

No comments yet... Be the first to leave a reply!