21106835_1552421751495359_8772156841617779843_n      От 1-ви септември Деловодството на Община Перник /Център за информационно и административно обслужване/ ще работи с ново удължено работно време от 7.30 до 18.30 часа.
Организацията цели удовлетворяване на потребителите на административните и технически услуги, които предлага Общината. Шест гишета ще работят с гражданите, които ще могат да се възползват от удълженото работно време. За улеснение на перничани от началото на септември и трите каси ще работят с ПОС терминални устройства.
„Мисля, че това е една изключително важна крачка в намерението на ръководството на Община Перник да модернизира административната система и да я направи по-гъвкава, по-прозрачна и по–достъпна за гражданите на Перник“, коментира секретарят на Общината Радослава Манова.
Припомняме, че Община Перник предприе и действия за модернизиране на администрацията и административните услуги, които предлага, чрез осигуряване на Комплексно административно обслужване на гражданите и бизнеса. Дейностите ще бъдат изпълнени в рамките на един месец. На интернет страницата на общината ще бъде качена информация за всички административни услуги, които институцията предоставя, заедно с бланки на заявленията и пълно описание към тях– правно основание, компетентен орган, процедура на изпълнение, цена и срок на услугата, необходими документи, начини за заявяване и предоставяне на услугата.

No comments yet... Be the first to leave a reply!