Embllema_NSPAB_verylow-1За 23-ти път българските огнеборци ще честват своя професионален празник – 14 септември.

През 1995 г. с решение на Министерския съвет на Република България датата 14 септември е обявена за професионален празник на пожарникарите, с  което е възстановена традицията от 14.09.1905 г., когато по инициатива на пожарния командир Димитър Тролев от София и пожарни командири от Пловдив, Татар Пазарджик и Бургас е свикан първият пожарникарски събор и е сформирано първото пожарникарско дружество в България. На този събор са взети историческите решения пожарната да има свой печатен орган, сп. “Пожарно дело”, и датата 14 септември да се чества като годишен празник на пожарникарите. През 1925 година, 20 години по-късно, се създава Пернишка пожарна команда към въгледобива.

По повод празника, седмицата, която съвпада с датата 14-ти, ежегодно се обявява за седмица на пожарната безопасност (ПБ).

В седмицата на ПБ служителите от структурите за пожарна безопасност и защита на населението в МВР почитат загиналите при изпълнение на служебния си дълг колеги и отдават дължимото на огнеборците за техния професионализъм, трудолюбие, смелост и всеотдайност.

В тази връзка са организирани мероприятия, насочени към повишаване информираността на обществото по отношение на пожарната безопасност и защитата при пожари, бедствия и други извънредни ситуации, към издигане престижа на професията и популяризиране на извършваните дейности.

В службите за “Пожарна безопасност и защита на населението” в област Перник ще са отворени приемни за граждани от 9:30 до 12:00 часа за периода 11.09.÷15.09.2017 г. и горещи телефонни номера за връзка, съответно: тел. 076/60-49-07 за въпроси от областно ниво; тел. 076/ 67-67-88 за въпроси, касаещи пожарната безопасност на територията на община Перник; тел. 0777/8-24-72 за общините Радомир, Ковачевци и Земен; тел. 07751/38-73 за община Брезник;  тел. 076/67-60-70 за община Трън.

В рамките на инициативата в Пернишка област ще се проведе “Ден на отворените врати” на 11.09.2017 г. в РСПБЗН – Трън и УПБЗН – Земен, 13.09.2017 г. в РСПБЗН – Брезник и РСПБЗН – Радомир, 15.09.2017 г. в РСПБЗН– Перник. Всички желаещи могат да се запознаят с техниката, ежедневните занимания на огнеборците и мерките за пожарна безопасност и защита при бедствия. В деня на отворените врати в сградата РСПБЗН – Перник ще може да се разгледа изложба с експозиции, свързани с историята на пожарното дело в област Перник.

В зала „Атриум“ на областната администрация за времето 12.09.÷15.09.2017 г.  ще бъдат подредени класиралите се рисунки на деца от  област Перник за участие в  националния конкурс за детска рисунка  „С очите си видях бедата“.

Организирани са демонстративни занятия и евакуация с децата от:

- детска градина № 6 „Българче”, гр. Перник, кв. Изток, ул. „Минск” – от 10.00 часа на 11.09.2017 г.;

-  детска градина № 3  „Пролетен цвят”, гр. Перник, кв. Изток, ул. „Никола Чучулков”- от 11.00 часа на 11.09.2017 г.;

- детска градина  № 9  „Калина Малина”, гр. Перник, ул. „Стара Загора“ – от 11.00  часа на 12.09.2017 г.;

- детска градина  „Слънце“,  гр. Радомир, ул. „Сан Стефано“ № 12 – от 10.00 часа на 14.09.2017 г.;

Предвидени за провеждане от РДПБЗН – Перник дейности по повод

„Седмица на пожарната безопасност” от 11.09. до 15.09.2017 г.

№ по ред

ДЕЙНОСТИ

МЯСТО

ДАТА, ЧАС, ПЕРИОД

Ангажирани за провеждане на дейността длъжностни лица

1

2

3

4

5

1. Организиране на пресконференция за обявяване на седмицата на ПБ, предвидените за провеждане мероприятия и  популяризиране дейностите по ПБЗН. Заседателна зала на ОДМВР,

гр. Перник

11.09.2017 г. – 10.00 ч.

Директор РДПБЗН, началници на сектори ПКД и ПСД, регионален представител на ДПВО
2. Провеждане на „Ден на отворените врати”. РСПБЗН – Трън, 076-676070

РСПБЗН – Брезник, 07751-3873

РСПБЗН – Радомир, 0777-82472

УПБЗН – Земен, 0777-82472

РСПБЗН – Перник, 076-676788

11.09.2017 г.; 09.00÷17.00 ч.

13.09.2017 г.; 09.00÷17.00 ч.

13.09.2017 г.; 09.00÷17.00 ч.

11.09.2017 г.; 09.00÷17.00 ч.

15.09.2017 г.; 09.00÷17.00 ч.

Служителите на РДПБЗН-Перник
3. Приемни за граждани с открити телефонни линии. - кабинет на директора на РДПБЗН – Перник, 076-604907;

- кабинет на началника на РСПБЗН – Перник, 076-676788;

- кабинет на началника на РСПБЗН –Радомир, 0777-82472;

- кабинет на началника на РСПБЗН – Брезник, 07751-3873;

- кабинет на началника на РСПБЗН – Трън, 076-676070.

Всеки ден от 09.30÷12.00 ч. за периода от 11.09.2017 г. до 15.09.2017 г. Служителите на РДПБЗН-Перник
4. Провеждане на кръгла маса на тема „Намаляване на риска от бедствия“.

 

Областна администрация -заседателна зала „Струма”, гр. Перник, пл. „Св. Иван Рилски” № 1Б.

 

12.09.2017 г. – 10.00 ч. Областен управител, директор РДПБЗН,   кметовете на общини, ръководителите на териториалните звена, представители  на доброволните формирования, юридически лица и други, имащи отношение към намаляването на риска от бедствия.
5. Организиране на изложба с  класиралите се рисунки на  областния етап от националния конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата“. Областна администрация -заседателна зала „Атриум”, гр. Перник, пл. „Св. Иван Рилски” № 1Б. 12.09.2017 ÷ 15.09.2017 г.

 

Служители от  областна администрация  и РДПБЗН-Перник
6. Организиране на изложба с експозиции, свързани с историята на пожарното дело в област Перник, постижения и успехи на отбори от млади огнеборци и състезатели по ППС. Сградата на РСПБЗН-Перник 11.09.2017 ÷ 15.09.2017 г. Служители от РДПБЗН-Перник
7. Провеждане на демонстративно занятие с доброволното формирование от община Перник. Сграда на община Перник, гр. Перник, пл. „Св. Иван Рилски” № 1A. 13.09.2017 г.  – 11:00 ч. Н-к РСПБЗН, инсп. ПСД, н-к гр. ДПК и ПД, ДС от РСПБЗН – Перник,

ДФ „Протожер”.

8. Демонстриране на тактико – технически способности на силите и средствата за реагиране при пожари, бедствия и извънредни ситуации съвместно с ДФ – Радомир в двора на РСПБЗН-Радомир. РСПБЗН- Радомир,  ул. „Люлякова“ № 3, гр. Радомир 14.09.2017 г. – 14:00 ч. Началник РСПБЗН,

ДС от РСПБЗН,

ДФ – Радомир

 

9. Провеждане на демонстративни занятия и занятия по евакуация  в детски градини.

 

Детска градина № 6 „Българче”, гр. Перник, кв. Изток, ул. „Минск”.

Детска градина № 3  „Пролетен цвят”, гр. Перник, кв. Изток, ул. „Никола Чучулков”.

Детска градина  № 9  „Калина Малина”, гр. Перник, ул. „Стара Загора”.

Детска градина  „Брезица”, гр. Брезник, ул.”Б.Антов” № 3

 

Детска градина  „Слънце“,  гр. Радомир, ул. „Сан Стефано“ № 12

Детска градина    „Ален мак”, гр. Трън, ул.”Христо Ботев”№ 9

11.09.2017 г.

10:00 ÷ 11:00 ч.

 

 

11.09.2017 г.

11:00 ÷ 12:00 ч.

 

 

 

12.09.2017 г.

11:00 ÷ 12:00 ч.

 

 

13.09.2017 г. – 10:00  ч.

 

 

14.09.2017 г. – 10:00 ч.

 

11.09.2017 г.

10.00 ч. ÷11.00 ч.

ДС от РСПБЗН – Перник, инспектор ДПК, директори на ДГ и персонал

 

 

 

 

Н-к и ДС  РСПБЗН -Брезник и служители от ДГ „Брезица”, гр. Брезник

 

Н-к и ДС  РСПБЗН,

инспектори ДПК и ПД

 

Служители на РСПБЗН  и ДГ „Ален Мак”

10. Провеждане на демонстративно занятие с ДС и доброволното формирование на община Трън. СУ „Гео Милев”, гр.Трън 13.09.2017 г.

10.00 ч. ÷ 11.00 ч.

Н-к  и ДС от РСПБЗН, ДФ на община Трън и представители от община Трън
11. Информационни срещи, свързани с осигуряването на ПБЗН с представители на местната изпълнителна власт. Общински администрации 11.09.2017 г. ÷ 15.09.2017 г Служители от РСПБЗН и от общините.
12. Поднасяне на венци и цветя на паметните плочи на загиналите при изпълнение на служебния си дълг пожарникари Никола Миков и Сашо Евтимов РСПБЗН-  Перник и

с. Лева река, община Трън

14.09.2017 г. – 10.00 ч. Служителите на РДПБЗН-Перник

Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РДПБЗН) – Перник информира, че на 06.09.2017 г. възникнаха 2 инцидента, вследствие неправилно ползване на газови бутилки:

Единият сигнал е получен в РДПБЗН-Перник в 11.55 часа  за възпламеняване и експлозия на газова бутилка на адрес  гр. Перник, ул. „Беласица“ № 21. Пострадали са двама души, които са получили изгаряния  и са нанесени материални щети.

Вторият сигнал е получен в 19.18 часа за възпламеняване на туристическа газова бутилка на адрес гр. Перник, ул. „Рашо Димитров“, бл. 68. Няма пострадали и материални щети.

Около месец по-рано аналогичен инцидент с предполагаема причина техническа неизправност на газова бутилка с нанесени материални щети е възникнал в гр. Батановци, ул. „Н. Й. Вапцаров“ № 20.

В тази връзка РДПБЗН-Перник напомня правилата за безопасна работа с газови уреди и апелира за спазването им:

• използвайте само стандартни бутилки, уреди, съоръжения и елементи в инсталацията;

• своевременно извършвайте изискващите се технически прегледи (при подмяна на бутилка  проверявайте годността за експлоатация, посочена на щампа върху корпуса след извършена метрологична проверка);

• обръщайте внимание  дали редуцир-вентилът на бутилката е подходящ за работното налягане на уреда и дали осигурява херметичност;

•  не монтирайте газовите бутилки на места по-ниски от околния терен;

• не съхранявайте и не ползвайте пропан-бутан в помещения без вентилация (пропан-бутанът е по-тежък от въздуха, поради което е препоръчително вентилационните отвори да са в долната част на помещението);

• не поставяйте газовите бутилки близо до източник на топлина, както и на пряка слънчева светлина (опасно е стените на бутилката да се нагряват над 40 ºС);

• не оставяйте газови бутилки в банята, спалнята, мазето, тавана, коридора и стълбищната клетка, както и в близост до шахти и общи вентилационни канали (когато продължителен период не ползвате бутилката, най-добре е тя да се съхранява на открито, хладно и сенчесто място, по възможност в метален шкаф с отвори);

• не пълнете битовите и туристическите газови бутилки на колонки за зареждане на МПС (бутилките се пълнят до 80% от обема им в специализирани пунктове);

• не обръщайте бутилката надолу, предпазвайте я от удар, не я оставяйте в легнало състояние, не я търкаляйте;

• не пушете, когато сменяте бутилката;

• не допускайте уредите, работещи на газ, да се използват от децата и не оставяйте сами децата в помещения с газови бутилки и уреди;

• в никакъв случай не предприемайте опити за модифициране (приспособяване) на газовите уреди;

• ако бутилката изпуска газ, веднага я изнесете навън, докато все още не се е образувала взривоопасна газова концентрация;

• затваряйте редуцир-вентила след изключване на газовия уред.
 

No comments yet... Be the first to leave a reply!