IMG_3756По покана на областния управител Ирена Соколова, главен комисар Николай Николов участва в Кръгла маса на тема „Намаляване на риска от бедствия”

Дискусията е организирана съвместно от областния управител Ирена Соколова с Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ /ПБЗН/ и е част от събитията, посветени на Седмицата на пожарната безопасност.

Специален участник в проявата беше главен комисар Николай Николов директор на Главна дирекция ПБЗН. 
Губернаторът приветства участниците във форума и благодари лично на генерал Николов, за това, че винаги е пряко ангажиран с проблемите и Област Перник може да разчита на неговото съдействие и помощ при възникнали инциденти от компетенцията му.

„Искам да изкажа своята  благодарност и към Комисар Марков и неговия екип от РД ПБЗН за всеотдайната работа и съдействие, както в изпълнението на служебните им задължения, така и при организирането на днешното събитие. На тази кръгла маса ще обменим мисли за действия при възникване на бедствия, аварии, екстремни ситуации. Ще се запознаем с новия и различен подход на организация на дейността в областите и общините заложен в Стратегията за реакция на Националната дирекция. Добрата връзка и взаимодействие между институциите е първото и много важно звено, за навременна реакция и благополучен изход при извънредни случаи. Сега поставяме на преден план превенцията, обучението, добрата документална и поведенческа организация, за да имаме точна и бърза  реакция при кризисни ситуации”, заяви Ирена Соколова.

IMG_3762 Главен комисар Николов поздрави присъстващите от името на министър Валентин Радев и пожела ползвотворна работа с отговорност към гражданите.

„Превенцията срещу бедствията е изключително важна. Дискусии като тази в Перник са от особено значение и благодаря на госпожа Соколова за поканата да участвам в нея, защото ако не се назове проблемът и ако не се планират бъдещите действия, когато възникне бедствието, нещата стават доста трудни”, коментира Николов. Той подчерта още, че задължителната превенция  включва в себе си освен организационни мероприятия, и инженерни такива и те трябва да вървят ръка за ръка.

До началото на следващия месец Националната стратегия за намаляване на риска от бедствия ще бъде предложена за приемане от Националния съвет за намаляване на риска от бедствия. Това  съобщи старши комисар Александър Джартов- директор на дирекция „Критична инфраструктура, превенция и контрол”, който представи доклад за подготвяната стратегия, за мерките по превенция и контрол, финансовото обезпечаване на мерките. Стана ясно, че след изготвянето на националната програма , ще се изготвят такива на областно и общинско ниво.

След срещата гостите разгледаха изложбата от ученически рисунки, номинирани за участие в националния конкурс „С очите си видях бедата“, която е подредена в галерия “Атриум”.

No comments yet... Be the first to leave a reply!