IMG_3812   Ирена Соколова инициира съвместна среща с началника на Регионалното управление по образованието Ваня Коконова, директорите на професионални гимназии и средно общо образователни училища, в които има новосформирани паралелки с професионална подготовка.

Приветствайки присъстващите, губернаторът подчерта, че целенасочената работа за развитието на професионалното образование и обучение вече дава своите резултати.

За първи път тази година е реализиран държавен прием на паралелки с професионална подготовка в профилираните гимназии и средни училища.  Такива има в пет пернишки училища – ПМГ „Христо Смирненски”, ГПЧЕ „Симеон Радев”, СОУРИЧЕ „Петър Берон” Професионална гимназия по икономика VI СОУ „Св.Св.Кирил и Методии”, както и в средните училища в градовете Радомир, Брезник и Земен.

„Работата в тази насока е приоритет в националната ни политика и сме задължени да представим добрите резултати и на родителите и на обществеността. Така изграждаме капацитет и нагласа за предпочитания именно към професионалното образование, което изгражда реалните умения у учениците”, каза Соколова.

IMG_3805   И добави, че  след години наред провеждани Съвети по заетост и формати за утвърждаване на план-прием, днес има постигнати добри резултати. „Преди да бъде избрана определена специалност, има формирана нагласата за нея, а тя много често тръгва от родителското желание. Така че ние разбираме нуждата дс мотивираме заедно и родителите и децата да изберат своето бъдеще в професионално отношение. Изкушаваме ги да разберат, че не е толкова важно какво ще пише на дипломата ти, а какво ще умееш да правиш сам след това!”, заяви още областният управител.

Началникът на Регионалното управление на образованието в Перник Ваня Коконова, отчете, че тази година Пернишка област е постигнала изключителен успех в реализирането на държавния план прием за учебната 2017/ 2018 година, който е изпълнен почти на 100% .

При утвърдени 36 паралелки за прием след седми клас са реализирани 35. След осми клас пък паралелките са 15- толкова, колкото са били утвърдени и в план- приема.

No comments yet... Be the first to leave a reply!