Сн. OFFNews

Сн. OFFNews

   Екоминистерството отново пришпори общините с проблемно мръсен въздух да се заемат спешно с решаването на проблема. Заместник-министърът на околната среда и водите Красимир Живков е изпратил писмо до кметовете на 28-те най-големи общини в страната и ги призовава да изпълнят задължението си по закон да работят по действащи общински програми за качеството на атмосферния въздух, които са основно средство за справяне с наднорменото замърсяване. Ведомството е изпратило и конкретни указания за актуализиране на програмите, за да постигнат поставени цели. МОСВ настоява разработваните програми да отговарят на всички изисквания на действащата нормативна уредба. В писмото се припомня, че Съдът на ЕС в Люксембург излезе с решение, според което България не е спазила допустимите норми на замърсяване с фини прахови частици в цялата страна и е много вероятно да понесе финансови санкции./capital.bg/

No comments yet... Be the first to leave a reply!