Сн. Радослав Първанов/Фейсбук/

Сн. Радослав Първанов/Фейсбук/

Българка

Родила си българка, мамо!
По кръв. По душа. По сърце.
На моето жилаво рамо
глава ще отпускат мъже,когато ги стряскат кошмари,
когато не смогват за хляб,
когато неверни другари
превръщат живота им в ад.

Откърмени с майчина сила,
в ръцете ми рожби ще спят.
Опора, любов и закрила -
до гроба, ще бъда за тях.

Ще пазя в сърцето си всичко,
което научих от теб.
Ще правя добро. Ще обичам.
Ще бъда достоен човек.

Ще нося в ума си вдълбано
наследство от род и земя.
Родила си българка, мамо -
почтена и горда жена!

Васка Мадарова

 

 

No comments yet... Be the first to leave a reply!