symbols2   Служба „Военна полиция“ е структура специализирана за опазване на реда и сигурността в Министерството на отбраната, в структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и в Българската армия и за гарантиране на сигурността на техния личен състав. Тя е част от въоръжените сили, на пряко подчинение на министъра на отбраната. Тя действа самостоятелно или съвместно с други служби за сигурност и за опазване на обществения ред.
Със заповед на министъра на отбраната № ОХ – 708/10.10.2008 г. 5 ноември е обявен за празник на служба „Военна полиция“.
В навечерието на празниа си Служба „Военна полиция“ проведе демонстрация на свои способности пред ученици и граждани в град Нови Искър. По време на демонстрационните действия бяха показани способности с военна бронирана техника, охрана на ВИП-лице, реагиране на засада, умения по обезвреждане на взривни устройства и работа със специално обучени кучета. Демонстрациите бяха наблюдавани от заместник министър-председателя и министър на отбраната Красимир Каракачанов, директора на служба „Военна полиция“ бригаден генерал Борислав Сертов, кмета на район „Нови Искър“ Даниела Райчева, общински съветници и народни представители.

В демонстрационните действия взеха участие и служители на СОБТ към МВР. През последните 4 години взаимодействието между специализираните звена на служба „Военна полиция” и СОБТ-МВР е ключово за подобряване на методическата подготовка и специалната им натренираност./komandos.start.bg/

No comments yet... Be the first to leave a reply!