Сн. Бисер  Боянов

Сн. Бисер Боянов

Община Перник отдава на търг с явно наддаване за продажба 8 имота в кв. „Изток“ и селата Кладница и Дивотино.
Първите два атрактивни имота се намират в кв. Изток , местността „Ладовица“, в близост до новостроящия се затворен комплекс. Единият е с площ 868 кв.м. , с първоначалната тръжна цена 104 240лв. Другият е с площ 1 051 кв.м. , с идентификатор 55871.514.6866. При начална тръжна 126 220 лв.
В кв. „Изток“ се отдават на търг още три имота. Перничани могат да закупят парцел на ул. „Рашо Димитров“ , с площ 294 кв.м. При начална тръжна цена 24 500 лв.
С площ 3 057 кв. м. е другият терен – промишлена зона „Стомана“, с идентификатор 55871.513.109, а тръжната цена 289 230 лв.
В заповедта на Община Перник за търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти са обявени следните три терена в село Кладница – „Делта Хил“. Първият е с площ 617 кв.м. , представляващ поземлен имот УПИ V-28 , кв. 26 , с начална тръжна цена 43 336 лв. Вторият е с площ 604, представляващ поземлен имот УПИ III – 89, кв. 34 , по регулационния план на село Кладница. При начална тръжна цена 44 450 лв. Третият е с площ 600 кв.м., представляващ поземлен имот УПИ VIII – 80, кв. 26 ,с начална тръжна цена 42 169 лв.
Осмият терен е в село Дивотино, представляващ поземлен имот УПИ VI, кв. 92, по регулационния план на селото. С площ 1220 кв. м. и начална тръжна цена 31 720 лв.
Стъпката на наддаване е в размер на 10% от началната тръжна цена.
Търгът ще се проведе на 21 ноември тази година, с начало 10 часа в Заседателната зала на Община Перник, тъй като за първата обявена дата нямаше кандидати за участие. За предстоящия търг документите се подават до 14 часа на 20.11.2017.

No comments yet... Be the first to leave a reply!