/bg.wikipedia.org

/bg.wikipedia.org

По молба на осигурения пенсионните фондове могат да изплащат допълнителна пожизнена пенсия за старост пет години преди навършване на възрастта за пенсиониране. Това може да започне при условие че натрупаните средства по индивидуалната му партида позволяват отпускане на такава пенсия в размер не по-малък от размера на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст.

   Това реши Народното събрание, след като гласува и направи промени на второ четене в Кодекса за социално осигуряване, внесени от Министерския съвет, информира Канал 3. В бюджет 2018 е предвидено от 1 януари 2018 г.  процентът за всяка година осигурителен стаж в пенсионната формула да се повиши от 1,126 на 1,169, т.е. с 3,8 на сто.

От 1 юли 2018 г. пенсиите за трудова дейност, отпуснати до края на 2017 г., ще се преизчислят с новия процент за година осигурителен стаж, което ще ги увеличи с 3,8 на сто. От същата дата минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст ще се повиши до 207,60 лв., а социалната пенсия за старост ще се промени на 125,58 лв.

Максималният размер на получаваните една или повече пенсии се запазва в размер на 35 на сто от максималния осигурителен доход – 910 лв. Средният размер на пенсията на един пенсионер през 2018 г. се предвижда да стигне 362,97 лв., което е с близо 20 лв. или с 5,5 на сто повече в сравнение с 2017 г.

През 2018 г. за изплащане на пенсии са предвидени 9,454 млрд. лв. – с 478,6 млн. лв. повече в сравнение с очакваните разходи през настоящата година. От 1 януари размерът на осигурителната вноска за фонд „Пенсии“ се повишава с един процентен пункт и се променя на 19,8 на сто за родените преди 1 януари 1960 г.

От тях 11,02 на сто са за сметка на работодателя, а 8,78 на сто – от работника. За родените след 31 декември 1959 г. се предвижда размерът на осигуровката за фонд „Пенсии“ да е 14,8 на сто. За останалите осигурителни рискове е планирана промяна в размера на осигуровките./opoznaybulgaria.com/

No comments yet... Be the first to leave a reply!