23511302_1640398339364366_3440463506088214443_o   Местният общински съвет гласува Община Перник да кандидатства за финансиране пред Министерството на младежта и спорта за ремонт на бившата зала по волейбол в спортния комплекс „Дружба“.
Проектът е на стойност 93 042 лв. с ДДС и предвижда цялостна подмяна на подовата настилка, доставка и монтаж на кошове за баскетбол, волейболна мрежа с подвижни колове, електронно табло за отчитане на резултати, както и подвижни трибуни за посетители .
„Част от спортните съоръжения и обекти са проектирани преди повече от 30 години, което предполага тяхното морално и физическо остаряване. Този факт и нарастващата потребност от материално техническата база налагат нуждата от планираната им реконструкция и модернизация , съобразно съвременните изисквания и стандарти за подобен род съоръжения“, коментира кметът Вяра Церовска.
23593809_1640398846030982_3987112032916079111_o  Тя посочи, че Община Перник ще предоставя спортния обект за безвъзмездно ползване – изцяло или частично, за определено време на детски градини, училища и на извънучилищни звена за реализиране на задължителните учебни програми и извънкласни занятия по физическо възпитание, както и за тренировъчна и състезателна дейност на учащите се.
Реконструкцията и модернизацията на спортната зала, съобразно съвременните изисквания на спорта за високи постижения ще помогне издигането на спортно-техническата подготовка на по-високо ниво.

No comments yet... Be the first to leave a reply!