Стоянов_-_Макфарланд1_636465329621968295       Възможностите за засилено сътрудничество между България и Съединените американски щати в областта на противодействие на корупцията бяха обсъдени днес от заместник-министъра на правосъдието Евгени Стоянов и г-жа Кейт Макфарланд, представител на Държавния департамент на САЩ.
По време на срещата им в Министерството на правосъдието заместник-министър Стоянов запозна г-жа Макфарланд с усилията на правителството за ефективни мерки за защита на обществения интерес, чрез въвеждане на антикорупционно законодателство.
„Целта е създаване на единен орган за противодействие на корупцията по високите етажи и за установяване и за отнемане на незаконно придобито имущество, който да интегрира усилията и експертизата на досегашните звена“, подчерта зам.-министър Стоянов.
Той акцентира и върху промените в Наказателно процесуалния кодекс, с които разглеждането на делата за корупционни престъпления по високите етажи се прехвърлят като компетентност на специализираната прокуратура и специализирания съд.
Зам.-министър Стоянов изтъкна и постигнатия напредък в съдебната реформа в последните няколко години с приетите конституционни и законови промени. За пример даде засиленото съдийското самоуправление, допълнителните гаранции за обективно атестиране на магистратите  и справедливо кариерно израстване, както и новата роля на Инспектората към Висшия съдебен съвет във връзка с проверката на имуществените декларации на магистратите.
„Поздравявам ви за огромните усилия и реализация в законодателната област“, каза на свой ред  г-жа Макфарланд. От името на Държавния департамент на САЩ тя заяви готовност за окозване на помощ в противодействието на корупцията в областите, в които е идентифицирана такава нужда, включително и чрез обучения.

No comments yet... Be the first to leave a reply!