???????????????????????????????  Проведе се официална среща между областния управител Ирена Соколова и президента на КТ „Подкрепа” Димитър Манолов.

Визитата на синдикалния лидер е в рамките на двудневното заключително годишно заседание на Редовен Конфедеративен съвет, на което Перник е домакин.

Губернаторът и лидерът на КТ „Подкрепа” обсъдиха теми от регионално и национално значение, сред които ангажиментите на синдикатите по време на Българското председателство на Съвета на ЕС, пазара на труда и пенсионната реформа.

Акцент беше поставен върху възможностите и ангажимента за поемане грижата към работниците, обучението им и осигуряване на добра работна среда.

Разисквани бяха и проблемите на структуроопределящите производства в областта с ролята на КТ Подкрепа и синдикатите в управлението на държавата през участието в тристранния съюз.

„Нарастването на икономическите показатели на страната ни доказват и измерват добрата съвместна работа между институциите, чрез постигането на консенсус и търсенето на най-добрите решения. По този начин изграждаме приветлива обществена и социална среда и оптимизиран икономически микроклимат”, заяви Соколова.

„В последните години се забелязва доста добра промишлена активност в Перник и ние трябва да я поощряваме. Обнадежден съм за инвестиционните намерения на множество чуждестранни компании, които ще доразвият потенциална на града”, сподели Манолов. Той благодари на областния управител за добрата комуникация и ползотворното партньорство със синдиката.

По време на срещата Ирена Соколова изрази своето принципно отношение за продължаване активния и добър диалог със социалните партньори, и съвместното търсене на решения по важни въпроси като заетостта, условията на труд, професионална пригодност, производителност на труда и други, които касаят социалната и икономическата политика в областта.

На срещата присъства и председателят на „Подкрепа” в Перник Любомир Жотев. Той представи в детайли дейността на териториалната структура, с осъществяваната синдикална защита на колективните и индивидуалните членове на КТ „Подкрепа“ в региона, с

No comments yet... Be the first to leave a reply!