darzhaven-byudzhet    България завършва годината с около 800 млн. лева бюджетен излишък, или около 0,8% от БВП, показват данните на финансовото министерство. Към края на ноември приходите са с 2,3 млрд. лева над разходите, но традиционно в последния месец се извършват плащания по големи инфраструктурни проекти.
В структурно отношение салдото по националния бюджет отчита подобрение спрямо 2016 г., основно поради ръста на данъчните, включително осигурителните приходи. Салдото по сметките за средства от ЕС през настоящата година се влошава. Причината е, че в началото на 2016 г. са възстановени големи суми от бюджета на ЕС по проекти, които завършиха в края на 2015 г. – последният срок за усвояване на средствата от предишния програмен период.
Очаква се приходите от данъци, такси и помощи да достигнат 35.24 млрд. лева в края на годината, което е 99.4% от годишния разчет. Постъпленията от данъци и неданъчни приходи ще надхвърлят плана с 2.8 процентни пункта. Разходите на държавата заедно с вноската към бюджета на ЕС се очаква да бъдат 34.442 млрд. лева, което е 93.07% от годишния разчет./tvevropa.com/

No comments yet... Be the first to leave a reply!