Ozonova-dupka  Дупката в озоновия слой продължава да се свива, твърди ново изследване на НАСА. Базирайки се на данните от измерванията на своя сателит Аура, учените от агенцията са изследвали нивата на хлор в озоновата дупка над Антарктида през последните няколко години и са установили, че те са намалели. Хлорът е едно от веществата, които разрушават озоновия слой.

д-р Сюзън Страхан – специалист по атмосферни явления: „Развълнувани сме от факта, че виждаме за пръв път намаляване на нивата на хлор, на което веднага реагират и нивата на озона. Преди подписването на Протокола от Монреал озоноразрушаващите вещества на повърхността на Земята се увеличаваха бързо. Но след влизането му в сила броят им започна да намалява“.

Според НАСА резултатът е първо безспорно доказателство за успеха на Протокола от Монреал от 1987 г, който забранява химикали, разрушаващи защитния озонов слой на Земята. Такива като хлорофлуоровъглеводороди, използвани като замразяващи агенти в хладилниците и аерозолите. Изследването на НАСА е показало, че е налице с около 20 процента по-малко изчерпване на озона по време на антарктическата зима, отколкото през 2005-та – първата година, когато сателитът Аура измерва нивата на хлора над континента.
Най-голяма озоновата дупка беше през 2000 г – 29.86 милиона кв. км. Озонът е безцветна комбинация от три кислородни атома. Високо в атмосферата – на 11 до 40 км над Земята – той предпазва повърхността ѝ от ултравиолетовите лъчи, които предизвикват рак на кожата и увреждат посевите./tvevropa.com/

No comments yet... Be the first to leave a reply!