26220221_1713134405424092_7774049938660238463_n  На общински експертен съвет днес е приет предварителният проект за общ устройствен план на община Перник, съобщи общинският пресцентър. Преобладаващата селищна структура на общината е компактната, според експерти. Характерно за някои населени места, включително и на общинския център е дисперсната структура – разпокъсана територия, разделена на квартали, или махали и намиращи се на голямо разстояние една от друга. Освен дистанцията се наблюдава и разделяне на тези жилищни територии с производствени, нарушени, или важни национални комуникационни трасета на автомобилния и железопътния транспорт. Тези фактори възпрепятстват обвързаността на жилищните структури с централните територии на населените места, както и обособяването на компактни урбанистични единици, коментира проектантът арх.Светослав Спасов.
Общият устройствен план е стратегически документ от регионално значение. Той е
съобразен с даденостите на района и представлява ключов документ за постигане на устойчиво развитие на общината. Екипът е запазил като цяло селищата в южните склонове на Витоша и предвижда там да се развива главно туризъм, посочи арх.Спасов.
Предстои да се оформи окончателния вариант на общия устройствен план./БТА/

No comments yet... Be the first to leave a reply!