bnt2-20180112-head1230-sofia-vlakoveflv-489043-810x0  Готов е проектът за модернизация на железопътния участък София-Перник-Радомир.

Готов е проектът за модернизация на железопътния участък София-Перник-Радомир, съобщиха от Община Перник. Той е част от проекта за модернизация на железопътния коридор Видин-София-Кулата, който е в списъка на приоритетните проекти за Трансевропейската железопътна мрежа.

София Перник Радомир

Проектът включва 13 гари, спирки и разделни постове. Ще има реконструкция на гара Захарна фабрика. Предвижда се закриване на гара Владая и обособяване на нов разделен пост със същото име в началото на първия тунел, който ще бъде разположен между Владая и Драгичево. Така експерти смятат, че ще се реши проблемът с преминаването на влаковете през жилищни райони на Владая.

Между Перник и Радомир са проектирани два тунела с дължина 880 м и 400 м, както и седем моста. В гара Радомир е предвидена частична реконструкция, която обхваща изграждането на три нови перона и подлез. В участъка композициите вече ще се движат с по-висока скорост – 160 км/ч. Всички прелези ще бъдат премахнати. Пешеходното преминаване ще се осъществява на две нива, чрез новопроектирани пешеходни подлези за всички гари и спирки, с изключение на гара Перник разпределителна. Пешеходните подлези ще имат асансьори. Ще бъдат изградени общо 11 моста – седем са над река Струма, като това няма да засегне речното корито и четири са над улици и пътища. Модернизацията предвижда и цялостно повишаване на скоростта на влаковете в градските територии в рамките на 80-100 км/ч и 160 км/ч извън тях за пътнически влакове.

Проектът се реализира по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. Предстои разглеждане на Национален експертен съвет, след което МРРБ трябва да издаде разрешение за започване на дейностите, уточниха от Община Перник.

Източник: bnt.bg

No comments yet... Be the first to leave a reply!