Сн. Бисер  Боянов

Сн. Бисер Боянов

Държавният бюджет отчита 845,2 млн. лева излишък през 2017 година, показват окончателните данни на финансовото министерство. Положителното салдо се формира от излишък по националния бюджет в размер на 309,1 млн. лв. и излишък по европейските средства в размер на 536,1 млн. лева. В разчетите към Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. беше заложен дефицит по КФП за годината в размер на 1 330,0 млн. лв., което означава, че спрямо заложеното в програмата за годината се отчита номинално подобрение на бюджетното салдо с близо 2,2 млрд. лева, съобщават от ведомството на Владислав Горанов.

Постъпилите приходи и помощи по КФП за 2017 г. са в размер на 35 315,2 млн. лв. или 99,6 % от годишните разчети. Данъчните и осигурителните приходи превишават разчетите за годината с 5,5 на сто, докато изпълнението при неданъчните приходи и помощите е по-ниско от разчета за годината. Общата сума на данъчните постъпления, вкл. приходите от осигурителни вноски, възлиза на 29 581,3 млн. лв., което представлява 105,5 % спрямо планираните за годината приходи.     Спрямо предишната година хазната е събрала с 10 на сто повече приходи от данъци.
Според предварителните данни за януари се отчита излишък от 1,211 млрд. лева. Основните фактори за формиране превишението на приходите над разходите през месец януари са добрите параметри по изпълнението на данъчните и осигурителните приходи по националния бюджет, съобщават от министерството./tvevropa.com/

No comments yet... Be the first to leave a reply!