IMG_0828 (1)  Областният управител Ирена Соколова проведе изнесена приемна в Община Трън. 

Жителите на пограничната община имаха възможност да отправят своите въпроси и поставят актуални проблеми лично към губернатора, както и да получат административно съдействие и разяснения.

Соколова се срещна със записалите се граждани и неправителствени организации, заедно с кмета Цветислава Цветкова.

Председателите на сдруженията „България за Трънско“, „Трънско туристическо дружество“ и „Комитет Васил Левски“, поставиха въпроси свързани с бъдещото развитие на туризма в Трънско, спешната необходимост от ремонти на основни пътни артерии в региона, дългогодишният проблем с липсата на мобилно и интернет покритие в повечето села. 
Соколова увери, че ще бъдат проведени разговори и взети мерки за подобряване на пътната инфраструктура.

Кметските наместници също отправиха питания.

В хода на разговорите, областният управител даде предложение на неправителствените организации да кандидатстват със свои проекти по програмата Interreg-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Сърбия 2014-2020 съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ II на Европейския съюз, по приоритетна ос 1. Устойчив туризъм.

Изнесените приемни дни на губернатора продължават и в другите общини от областта, а всеки последен вторник от съответния месец е приемната му и в Областна администрация – Перник.

No comments yet... Be the first to leave a reply!