autsorsing-620x349   От 20 000 нови служители, които владeят чужди езици, има нужда аутсорсинг индустрията в България, алармираха от браншовата им асоциация. И в този сектор липсата на кадри се е превърнал в сериозен проблем и пречка пред разширяването му. За момента секторът се развива изключително успешно у нас като за 2016 г. аутсорсинг индустрията е имала 3.6% дял от БВП или 3 млрд. лв. оборот. Очакванията са до 2020 аутсорсингът да има дял от 4.2 на сто в икономиката или близо 5 милиарда лева, при настоящите темпове на ръст на Брутния вътрешен продукт.

Само в столицата, където се развива 80% от сектора, работят над 40 хиляди души. Това са основно млади хора, висшисти – инженери и програмисти. 80 на сто от служителите са с висше образование. Други градове, които привличат компаниите в бранша са Пловдив, Варна и Бургас.

Заетите в аутсорсинг индустрията към края на 2016 г. са близо 48 000. До 2020 г. броят на служителите на пълно работно време се очаква да надхвърли 63 000 души./tvevropa.com/

No comments yet... Be the first to leave a reply!