Сн. Бисер  Боянов

Сн. Бисер Боянов

Общинският съвет в Радомир утвърди разходи в размер на 11 200 лв. за заплати на кметове на кметства. Най-високо – 900 лв., е месечното възнаграждение на кмета на най-голямото село Дрен. Със 100 лв. по-малко ще взимат кметовете на селата Извор, Долна Диканя,Стефаново,     Долни Раковец и Друган. Първенците на останалите седем села в общината ще получават по 700 лв.
Общинският съвет даде съгласие допълнителните трудови възнаграждения на кметовете на населените места да се определят от кмета на общината.

No comments yet... Be the first to leave a reply!