glasuvane-deputati-620x349  Парламентарната комисия за наблюдение на приходините агенции и борба с контрабандата и сивата икономика прие на първо четене промените в Закона за лекарствата. В законопроекта се предвиждат важни изменения, така че да се спре контрабандният реекспорт на лекарствени продукти у нас.

С 13 гласа „за“ депутатите в парламентарната комисия за борба с корупцията приеха промените в Закона за лекарствата. Само 5 от членовете на комисията – тези от парламентарната група на БСП гласуваха „въздържал се“. Една от най-важните промени, които се предвиждат в законопроекта е Изпълнителната агенция по лекарствата да може да издава забрана или ограничаване на износа на липсващи за българските пациенти медикаменти

д-р Бойко Петков – зам.-министър на здравеопазването:

„Това са лекарствата, които през последните три месеца са били обект на голямо желание за износ – това означава, че представляват голям търговски интерес. Надявам се да въведем и една ранноинформираща система, която да показва кога започваме да наблюдаваме минимален спад на лекарствата в аптечната мрежа, тогава да имаме един вид предупреждение, че трябва да повишим вниманието си към тези продукти. И когато вече имаме твърди гаранции и доказателства, че има ограничение на достъпа на хората и недостиг в рамките на страната, чак тогава вече директора в рамките на един месец установява забрана за износ.“

В законопроекта се предвижда да бъде създадена информационна система, която да следи движението на лекарствата от производителя или вносителя до крайния потребител.

доц. Асена Стоименова – директор на Агенцията по лекарствата:„В реално време ще можем да проверяваме наличностите и всяко едно закупуване и движение на продуктите, защото е възможно да се получава така, че в някои области да има недостиг, а в други да няма и тогава няма да е адекватно едно такова временно ограничаване за територията на цялата страна.“

Санкциите при извършване на нерегламентирана търговия с лекарства, включени в ограничителния списък, които се предвиждат са по-високи. За търговците на дребно глобата е в размер от 10 000 до 20 000 лв. при първо нарушение и от 25 000 до 35 000 лв. при повторно нарушение. Санкциите на търговците на едро е в размер на от 10 000 до 25 000 лв., и при повторно нарушение – отнемане на разрешението за търговия на едро със заповед на ИАЛ. а всеки, който извърши износ на лекарствени продукти в нарушение на разпоредбите за износ на лекарствени продукти от закона е предвидена глоба, съответно имуществена санкция в размер от 50 000 до 100 000 лв./.tvevropa.com/

No comments yet... Be the first to leave a reply!